O násDávame šancu konkrétnym ľuďom, nie nejakej pomyselnej mase ľudí. Lebo len pomoc konkrétnemu človeku je efektívna a preukázateľná.

NašÍm životným postojom je presvedčenie, že každý má právo na šancu.

Šancu na život a lásku. Na dôstojné žitie aj dôstojné dožitie. Aj keď mu osud nedoprial v úvode milujúcich, alebo vyspelých a zodpovedných biologických rodičov, aj keď sa nenarodil do rodiny citovo či finančne stabilnej. Aj keď ho choroby a postihnutia dostali na prah odkázanosti a bezdnádeje. Každý človek musí dostať šancu na to najzákladnejšie právo a tým je právo na život. Každé dieťa musí dostať šancu vyrastať v láskyplnom prostredí, každá mama a otec majú dostať šancu byť dobrými rodičmi, aj keď možno vo svojej rodine nemali ideálny príklad, alebo rodinu nemali vôbec. Každý senior má svätá právo na dôstojnú a peknú starobu

Snažíme sa pracovať preventívne. Preto súčasťou nášho snaženia je aj osveta a vzdelávanie nielen klientov, ale aj verejnosti. Lebo je nutné okrem riešenia dôsledkov, odhaľovať aj príčiny. Realizujeme to cez sociálny občasník ŠANCA a mediálne kampane.

Ide nám o systémovosť a preto realizujeme projekty tak, aby na seba logicky nadväzovali a pomáhali komplexne. Aby boli použiteľné v  podobných komunitách, lebo rozširovaním dobrej skúsenosti a sieťovaním organizácií vylepšujeme systém ako celok.

Anna Ghannamová
prezidentka OZ Šanca pre nechcených