Návod na použitie inkubátoraVšetky inkubátory záchrany sa nachádzajú na verejne prístupných miestach pri nemocniciach, žiadna žena sa však nemusí zahlásiť ani inak idenfitikovať u personálu nemocnice. Stačí jednoducho zdvihnúť roletu na okne budovy, podľa nálepiek na inkubátore ho otvoriť, vložiť dieťa a zatvoriť inkubátor. Akonáhle sa otvoria dvierka inkubátora, personál nemocnice dostane signál a o 5 minút sa o dieťa postará.

Inkubátory sú citlivé prístroje, ktoré pomáhajú udržiavať životné funkcie novorodenca, ktorý sa často rodí v náročných podmienkach a bez odbornej pomoci. Novorodenci sa veľmi rýchlo podchladia, je preto dôležité čo najskôr ho vložiť do inkubátora, kde je stála teplota 36 stupňov Celzia a zabrániť tak ohrozeniu jeho života a zdravia.

Ak nemáte možnosti a odvahu postarať sa o vaše dieťa, majte odvahu vložiť ho do inkubátora a zachrániť mu tak život.

  • Nikto vás neuvidí

  • Nikto vás neodsúdi

  • Nikto vás nebude trestať

  • Vaše svedomie nebude ťažiť nenapraviteľný a hrozný čin

  • Vaše dieťa dostane šancu

Postup

1. Potlačte západky smerom dole a vyklopte dvierka smerom k sebe.

2. Položte dieťa.

3. Zatvorte dvierka a potlačte západky smerom nahor.

4. Do 5 minút príde personál, ktorý sa o dieťa postará!