Hniezda záchrany a legislatíva 

V lete 1. júna 2004 – na Medzinárodný deň detí – vznikla na Slovensku občianska iniciatíva, ktorej cieľom  bolo zriadiť po vzore iných demokratických krajín (Nemecka, Rakúska,  Maďarska a iných...), verejné schránky na záchranu nechcených novorodencov,  ktorí predtým zväčša končili pohodení alebo usmrtení v kontajneroch. Na jeseň 2004 na základe tejto iniciatívy vzniklo občianske združenie Šanca pre nechcených, ktoré bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 11. 10. 2004 (č.s.: VVS/1-900/90-187 97). Odbornými garantami záchrany nechcených novorodencov a členmi združenia sa stali poprední gynekológovia SR a členovia Asociácie za plánované rodičovstvo MUDr. Michal Kliment, CSc., MUDR. Vladimír Cupaník, PhDr.,  prednostka Detskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a členka Asociácie slovenských pediatrov a neonatológov MUDr. Marta Benedeková.

Podľa stanov občianskeho združenia je jeho hlavnou činnosťou pomoc „nechceným“ -  ľuďom odkázaným z rôznych krízových príčin na pomoc iných.

V prvej fáze sa občianske združenie  rozhodlo pomáhať tým najbezbrannejším nechceným  - novorodencom. Túto pomoc už v prvom predstavení sa verejnosti v roku 2004 rozdelili do troch etáp:

1. Hniezdo záchrany – (krízové riešenie) – zriaďovanie verejných inkubátorov pri nemocniciach v SR na záchranu života nechcených novorodencov, v ktorých môže matka anonymne a beztrestne odložiť nechcené bábätko

2. Kolíska záchrany – (lepšie riešenie) – vytvorenie lobistického tlaku na vznik zákona o utajených pôrodoch a vytvorenie telefonickej linky, na ktorú sa môžu obracať ženy s nechceným tehotenstvom a ľudia v kríze

3. Náruč záchrany – (ideálne riešenie ) – vytvorenie takých podmienok pre ženy s nechceným bábätkom, aby sa dieťaťa nemuseli vzdávať (výstavba útulkov, kde ich pobyt nebude úzko časovo obmedzený na pol roka, ale budú môcť s dieťťom ostať 3 roky, kde dostanú rekvalifikáciu, prácu a šancu na skutočný život s vlastným dieťaťom.)
 


Aby sa Hniezda záchrany mohli stať legálnou súčasťou programu na záchranu nechcených novorodencov, bolo potrebné vykonať legistatívne kroky:

- 2005: uzákoniť Hniezda záchrany - Novela zákona č. 538/2005, str. 5034

- 2009: vytvoriť rámec spolupráce občianskeho združenia Šanca pre nechcených s nemocnicami a sociálnymi odbormi Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Výsledkom je Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore. (Vestník MZ SR z 29. mája 2009, čiastka 22-24, str. 171) 


 

OSN - OHROZENIE HNIEZD ZÁCHRANY?

Miesta pre bezpečné odloženie novorodenca pre matku v krízovej, krajnej situácii sa stali v Česku (tam sa volajú BabyBoxy) terčom kritiky Výboru pre ľudské práva OSN, ktoré v júni 2011 odporučilo Českej republike ukončiť činnosť BabyBoxov!

Občianske združenie Šanca pre nechcených okamžite zareagovalo - dokument Právo na život verzus právo na identitu.

Zrealizovalo aj kampaň na podporu záchrany Hniezd záchrany, ktorú podporili politici, umelci i verejnosť.

4.9. 2011 Deň solidarity s Hniezdami záchrany v bratislavskom Auparku
- europoslankyňa Anna Záborská
- Zuzana Smatanová
- Mária Čírová
- Mirka Partlová
- Adam Ďurica
- Iveta Malachovská

8.9. 2011 Večer solidarity s Hniezdami záchrany Penati Club
- minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál
- europoslankyňa Anna Záborská
- štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová 
- Jana Kirschner
- Peter Lipa
- Mária Čírová
- Adam Ďurica