DobrovoľníctvoDOBROVOĽNÍK

Človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

V Náruči záchrany vieme, že takíto skvelí ľudia existujú, pretože máme 16 stálych dobrovoľníkov v rámci programu ADOPTUJ SI STARÝCH RODIČOV a 5 KMOTRIČIEK pre ženy s deťmi.
Foto: Dobrovoľníčka Zuzka so svojou seniorkou p. Tonkou, mamička Veronika a dobrovoľníčka-kmotrička Xénia s malou Karin