Poradňa

Z iniciatívy nášho občianskeho združenia existujú od roku 2004 na Slovensku Hniezda záchrany – verejne prístupné inkubátory, kde je možné anonymne odložiť nechceného novorodenca (dieťa do 6-tich týždňov od narodenia). Postupne sme ich za pomoci sponzorov a finančných príspevkov jednotlivcov zriadili 16 po celom Slovensku.

Každá žena, ktorá tajne porodí svoje dieťatko ho môže vložiť do Hniezda záchrany a vyhnúť sa tak krutému zločinu. Táto možnosť je bezplatná a bezpečná – po žene, pokiaľ sama neprejaví záujem, nebude nikto pátrať a dieťatko dostane šancu žiť, dokonca žiť plnohodnotne v adoptívnej rodine.

V tejto sekcii nájdete najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s hniezdami záchrany a utajeným pôrodom. Pozrite si tiež:

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na nonstop telefonickej linke Hniezda záchrany: 0905 888 234, alebo e-mailujte na hniezdozachrany@hniezdozachrany.sk a my Vám pomôžeme. Zaručujeme Vám absolútnu dôvernosť komunikácie.

10.8.2011
Prečítané: 8,649
- Ak tehotenstvo a teda aj pôrod tajíte, môžete využiť dve možnosti. Prvá možnosť je rodiť v nemocnici v tzv. režime utajeného pôrodu, v ktorejkoľvek nemocnici v SR, kde musíte personálu (hlavnej, alebo službukonajúcej sestre, prípadne lekárovi) oznámiť, že žiadate rodiť v utajenom režime. Krízovejšou možnosťou je rodenie mimo nemocnice (čo neodporúčame), ale ak sa tak už stalo, prosíme Vás, aby ste dieťatku dali šancu na život tým, že ho...
15.8.2011
Prečítané: 6,976
- Beztrestne môžete do Hniezda záchrany odložiť jedine novorodenca, teda dieťa do 6 týždňov od pôrodu. Ak niekto odloží do hniezda dieťa viditeľne staršie, nevzťahuje sa ne neho zákonná klauzula o beztrestnosti a bude po ňom vyhlásené pátranie. Hniezda záchrany sú určené na záchranu života novorodencov zväčša z utajovaných tehotenstiev a pôrodov. Nie na riešenie zlej sociálnej situácie v dôsledku nedostatku financi...
19.8.2011
Prečítané: 6,848
Sú tu iné možnosti riešenia problému: oficiálna adopcia so súhlasom matky a otca dieťaťa, odovzdanie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, či do profesionálnej rodiny. Vtedy Vám dieťatko právne zostáva, len je zabezpečená starostlivosť o neho kým si nevyriešite existenčný, či iný problém. V takomto prípade kontaktujte sociálny odbor Úradu práce a rodiny, najbližší k Vášmu bydlisku, poskytn...
19.8.2011
Prečítané: 6,971
- Matka dieťatka, ktoré odložila do Hniezda záchrany môže žiadať o navrátenie dieťaťa do obdobia kým nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu o adopcii. Neplatí už zaužívaná lehota 6 týždňov (tá platí iba pre návrat matky k dieťatku z utajeného pôrodu) nie z Hniezda záchrany! Po rozhodnutí súdu o adopcii dieťatka novým adoptívnym rodičom nemá už biologická matka šancu na návrat k ...
19.8.2011
Prečítané: 6,663
Kontaktujte v prvom rade nemocnicu, kde je hniezdo do ktorého ste dieťa odložili. Spojte sa so sociálnou sestrou, ktorá buď sama kontaktuje príslušný sociálny odbor Úradu práce, sociálnych vecí a a rodiny, alebo Vás tam pošle. Ak disponujete dôkazmi o tom, že ste matkou dieťaťa (pôrodný list, ak ste rodili v nemocnici napríklad...) predložte ich k žiadosti sudcovi. Ten môže, ale nemusí akceptovať listinné dôkazy a mô...