Usmej sa, mama!Sociálna inklúzia znamená včleňovanie sa do spoločnosti, do normálneho života. Mamy z Náruče záchrany sa ocitli bez partnera, bez rodiny, bez zázemia,  a sú preto ohrozené sociálnou exklúziou, tj. vyčlenením zo spoločnosti. Svojou vytrvalosťou a odhodlaním však dokazujú, že chcú žiť normálny život. A do normálneho života patrí aj schopnosť aktívne relaxovať. 

Usmej sa, mama! je názov projektu, ktorého cieľom je reálna pomoc týmto mamičkám pri budovaní vlastnej rodiny a v neposlednom rade aj poskytnutie možnosti stráviť dovolenku, pre mnohé z nich prvú v živote. Ide o mladé ženy, ktoré sa napriek nepriaznivej rodinnej a sociálnej situácii rozhodli svoje dieťa ponechať a túžia mu vytvoriť šťastnú a dlhodobo fungujúcu rodinu, ktorú sami nikdy nepoznali. Tieto mamy si popri každodennom prežívaní svojho neľahkého osudu, zaslúžia dôvod na úsmev. Projekt plánuje realizáciu 6-dňového pobytu mamičiek s  deťmi na Seneckých jazerách neďaleko Bratislavy so 4-dňovým kurzom liečebnej pedagogiky zameraným na spoznanie možností a schopností detí, ktoré mamičkám pomôže pri ich výchove, keďže pozitívne informácie z vlastného detstva čerpať nemôžu .
Projekt sme úspešne realizovali v rokoch 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 a na základe naplnenia jeho cieľov plánujeme relaxačno-vzdelávací pobyt pre opustené matky s deťmi pravidelne opakovať.