Usmej sa, mama!USMEJ SA, MAMA! je týždňový pobyt mamičiek s  deťmi na Seneckých jazerách S kurzom liečebnej pedagogiky zameraným na spoznanie možností a schopností detí.


mamičkám KURZ pomôže pri výchove DETÍ, PRETOŽE pozitívne informácie z vlastného detstva čerpať nemôžu.

Ženy a deti, kým prišli do Náruče záchrany, zažili neľahké obdobie – neistotu, časté sťahovanie, hmotnú núdzu. Matky sa nemohli zamerať len na radosť z materstva, pozorovať svoje dieťa ako iné matky, ktoré nemusia riešiť, kde budú s bábätkom bývať, ako vyžiť z jediného príjmu, ktorým je materská.

Keďže v Náruči záchrany majú základný existenčný problém načas vyriešený, môžu tento čas okrem prípravy na samostatný život využiť aj na uchopenie svojej rodičovskej role. V tom im pomôže liečebná pedagogika, ktorá má preventívny, liečebný a terapeutický účinok a ktorá matkám môžu veľa odhaliť o ich deťoch, o vhodnom prístupe k nim, navyše zážitkovou formou primeranou veku dieťaťa (deti majú od 15 mesiacov do štyroch rokov.)

Cieľom je reálna pomoc týmto mamičkám pri budovaní vlastnej rodiny a v neposlednom rade aj poskytnutie možnosti stráviť dovolenku, pre mnohé z nich prvú v živote. Ide o mladé ženy, ktoré sa napriek nepriaznivej rodinnej a sociálnej situácii rozhodli svoje dieťa ponechať a túžia mu vytvoriť šťastnú a dlhodobo fungujúcu rodinu, ktorú sami nikdy nepoznali.

Tieto mamy si popri každodennom prežívaní svojho neľahkého osudu, zaslúžia dôvod na úsmev.

Projekt v roku 2010 podporila Nadácia VÚB, v roku 2011 Prvá stavebná sporiteľňa.
ĎAKUJEME!


Financovanie projektu

2500 €
Na pokračovanie projektu potrebujeme vyzbierať ešte 2 500 €.

Fotogaléria