Trvalá náruč 

 

Projekt TRVALÁ NÁRUČ je súhrnom strategických aktivít pre opustené matky a ich pôvodne neželané deti, ktorý má ambíciu nielen pomyselne udržať pupočnú šnúru matiek k ich dieťaťu, ale ju aj natrvalo prehĺbiť a uchovať v ich srdciach.

aby ich zodpovedné rodičovstvo dokázalo odolať problémom a stalo sa trvalo udržateľným.

Projekt Trvalá náruč chce začleniť osamelú matku s dieťaťom do plnohodnotného života prostredníctvom jej zodpovedného prístupu k riešeniu krízovej situácie, s akcentom faktu, že matka funguje ako prirodzený vzor pre svoje deti a tiež ako to najzákladnejšie zázemie, ktoré dieťa má. Snahou je nielen vyriešiť krízovú emočnú a sociálnu situáciu nekompletnej rodiny, ale aj preventívne pôsobiť voči reprodukcii chudoby a vzniku sociálno-patologických javov.

Projekt to chce realizovať cez emočné ukotvenie ženy a dieťaťa v komunite, ktorá im nahradí prirodzenú rodinu. A cez aktívnu inklúziu, tréningy, školenia a ponuku reálnej práce. Cez posilnenie jej sebavedomia, vedomostí, zručnosti a schopností, ktoré ju naučia pozitívnym spôsobom vybudovať bezpečné prostredie pre jej dieťa a ich spoločný emočný a sociálny rast.

Projekt Trvalá náruč mienime robiť pravidelne a opakovane, keďže opustené ženy a matky budú bývať v CSS Náruč záchrany Junior minimálne rok, maximálne tri roky ( matka s dieťaťom vo veku 0-1 rok pri nástupe – pobyt 3 roky, matka s dieťaťom 1-2 roky veku pri nástupe – pobyt 2 roky, matka s dieťaťom vo veku 2-3 roky pri nástupe - pobyt 1 rok.

Projekt podporili Úrad vlády SR, Nadácia Orange, Hodina deťom. 

ĎAKUJEME.


Fotogaléria