Otcovská škôlkaProjekt reaguje na rastúci počet detí slobodných matiek vyrastajúcich bez otca a nutnosti kompenzovať absenciu otca a tým aj mužský i párový vzor v živote dieťaťa v nekompletných rodinách.

Týmto vzorom bude učiteľ v predškolskom zariadení, pretože základná štruktúra osobnosti sa vytvára práve 3 rokov veku dieťaťa.

Deti prostredníctvom zážitku párového vzoru dostanú šancu vytvárať si v budúcnosti uspokojivejšie vzťahy než ich matky, k druhým a predovšetkým sami k sebe.

Mužský vzor totiž v dieťati podporuje sebavedomie, inšpiruje ho k odvahe a podporuje jeho socializáciu. Absencia mužského vzoru vedie k nedostatku sebavedomia a sebakritiky a k neschopnosti komunikovať s opačným pohlavím. Testovacou prevádzku Otcovskej škôlky chceme dokázať, že aj dočasný mužský vzor môže deti z nekompletných rodín emočne vyzbrojiť, aby boli schopné vytvárať funkčné kompletné rodiny. Ale aj to, že takáto minimálne jedna trieda má svoje špecifické miesto v každom jednom predškolskom zariadení.

Pilotná prevádzka OtcovskEJ škôlkY fungOVALA V ŠK.ROK 2011/2012v priestoroch Náruče záchrany na Fedákovej 5 v Bratislave.

Naši učitelia - obaja hore na obrázku s deťmi

Miro Repka - učiteľ (psychológ)
Alžbeta Púčiková - asistentka učiteľa (študentka 4. ročníka liečebnej pedagogiky)

Otcovská škôlka fungovala vďaka: 

REPORTÁŽ SME
 

Projekt sme slávnostne otvorili oslavou Dňa otcov 19. júna 2011 v bratislavskom Auparku.

Patrónom projektu sa stal známy herec Janko Kroner, Otcovskú škôlku podporil aj redaktor TV JOJ Pavol Michalka. Popoludnia peničkami z detských muzikálov z Novej scény spríjemnil spevák a herec Róbert Halák. Deti, ktoré prišli do Auparku mohli vo výtvarnej súťaži Čo najradšej robím s ockom? vyhrať krásny detský bicykel, ktorý do súťaže darovala spoločnosť Športservis, ale aj lístky na detské predstavenia Novej scény.


Financovanie projektu

9000 €
Na pokračovanie projektu potrebujeme vyzbierať ešte 9 000 €.

Fotogaléria