Nechcené tajomstváÚRYVOK Z KNIHY:
Na večierku s družobnou školou z NDR vyzerali lepšie, než modelky z Burdy. A mali úspech. Veľký. V takom prípade nemôžu byť predsa nedostatky v nemčine problém. Reč tela a hormónov nepotrebuje tlmočníka. Eva zašla ďalej, ako pôvodne čo i len tušila. Jediné, čo si z tej noci pod neprívetivou, sťaby vojenskou čiernou dekou odniesla, bola otázka: A to má byť všetko? Spolužiačky sa rehotali: „To vieš, prvý sex býva vždy o ničom, ale už to bude len lepšie,“  chlácholila ju Renáta, ktorej internátne nočné dobrodružstvá by dokázali zahanbiť aj dievčatá z Krížnej. „Pozri sa, ber to pozitívne, už nie si panna, misia bola splnená,“ ukončila začínajúcu polemiku Staňa. Čím viac bolo dní prekladaných diskotékami a prednáškami, tým menej bolo spomienok na nemeckú epizódu. Eva už na ňu takmer zabudla. Sedela na internátnej chodbe, súkala do seba už piatu kávu s nádejou, že každým hltom kofeínu do seba naleje aj dejiny literatúry. Stres ale zvládala dobre. Preto to spolužiačky trocha prekvapilo, keď po vyvolaní jej mena docentom namiesto do jeho pracovne letela na záchod. Brala to však športovo: „Asi som to prehnala so sladkosťami, veď viete, že pri učení sa v jedle nekontrolujem,“ nádejala sa viac sebe ako kamarátkam vysvetliť rannú nevoľnosť. Keď však na ňu prišla aj druhé a tretie ráno a to, čo malo prísť, neprišlo, začala chápať. A rátať...

Krstnými rodičmi knihy sa stali herci, ktorí Hniezdo záchrany podporujú už trvalo: Ivana Kuxová a Marek Majeský.

Podľa samotnej autorky je kniha najmä o projekte
Hniezdo záchrany, ktoré v roku 2004 s priateľmi
založila, ale aj o spoločenskom a sčasti aj autobiografi
ckom kontexte, v ktorom nielen Hniezda záchrany, ale celá
misia občianskeho združenia Šanca pre nechcených vnikala
a rozvíjala sa. Ako povedala Anna Ghannamová: „Chcela
som zrekapitulovať nielen to ako vznikli Hniezda záchrany, ale
aj prečo vznikali a kam posunuli nielen našu organizáciu, ale
aj mňa samotnú. Možno bude pre mladých ľudí inšpiráciou,
aby sa nebáli realizovať svoje sny a verím, že odhalenie „nechcených
tajomstiev“ dokáže zmeniť predsudky verejnosti voči
matkám a rodičom v núdzi na pomoc. Aby sa svojich detí nemuseli
vzdávať.“
Kniha obsahuje nielen chronológiu vzniku projektov Hniezdo
záchrany, Náruč záchrany a Kolíska záchrany občianskeho
združenia Šanca pre nechcených, ale aj príbehy reálnych kazuistík,
v ktorých však boli pre dodržanie anonymity zmenené
mená. „Prelínanie množstva reálnych prípadov a odborného
pohľadu na problematiku robí knihu autentickou a mimoriadne
pútavou. Spojením teoretických poznatkov a profesionálnych
skúseností z domáceho prostredia i zahraničia sa predložená
publikácia stáva výborným sprievodom nielen pre odborníkov
v pomáhajúcich profesiách, vrátane sociálnych pracovníkov, ale aj
pre študentov, mladých ľudí a širšiu verejnosť...“ napísala recenzentka
knihy prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedúca katedry
sociálnej práce a sociálnych vied FSV a Z UKF v Nitre.
Jej vznik kladne hodnotí aj druhý recenzent prof. MUDr.
Mirko Zibolen, CSc., ktorý je hlavným odborníkom Ministerstva
zdravotníctva SR pre neonatológiu: „Kniha je na jednej
strane úžasnou výpoveďou a spoveďou, na druhej strane však
aj zdrojom údajov a potrebných faktov, vrelo ju odporúčam...“
Vydanie publikácie fi nancovala Nadácia J&T v rámci projektu
„Kolíska záchrany“, teda projektu prevencie voči vzdávaniu
sa detí rodičmi. Panta Rhei sa stalo partnerom knižky
a celý výťažok z predaja pôjde do občianskeho združenia.