Náruč záchrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRUČ ZÁCHRANY JE POKOJNÉ MIESTO NA ŽIVOT I NA DOŽITIE, KDE ŽIJÚ TRI GENERÁCIE:

- seniori, ktorí už nedokážu žiť samostatne a túžia po pokojnej a bezpečnej starobe

- matky s neželaným tehotenstvom a opustené matky s deťmi

Iba v Náruči záchrany tak všetky generácie získavajú jedinečnú šancu vzájomne sa emočne obohatiť a pomôcť si.


Ponúkame miesta v dvoch prevádzkach:

- Dúbravka, Bratislavský samosprávny kraj 

- Solčany, Nitriansky samosprávny kraj 

 

Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR je Šanca pre nechcených o. z.  ako registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja a Nitrianskeho samosprávneho kraja sme zaviazaní k neziskovosti, čo znamená, že všetky prostriedky získané od našich klientov sme povinní investovať do služieb pre nich. Svoju činnosť vykonávame v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Okrem poskytovania sociálnych služieb v CSS Náruč záchrany SENIOR & JUNIOR, kde v reči zákona o sociálnych službách prevádzkujeme pre seniorov

DSS - Domov sociálnych služieb
ŠZ - Špecializované zariadenie
ZPS - Zariadenie pre seniorov
ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby 


a pre mamičky s deťmi Útulok,

realizujeme v Náruči záchrany nadstavbu: projekty sociálnej inklúzie – teda začleňovania sa našich klientov do aktívneho života, do spoločnosti, kde majú svoje dôstojné miesto.

Bude nám cťou, že obohatíte a oživíte náš spoločný domov Vaším životným príbehom a vzácnymi skúsenosťami. Otvárame Vám náruč i naše srdcia.


Fotogaléria