Náruč záchrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRUČ SENIOR & JUNIOR JE POKOJNÉ MIESTO NA ŽIVOT I NA DOŽITIE, KDE ŽIJÚ TRI GENERÁCIE:

- seniori, ktorí už nedokážu žiť samostatne a túžia po pokojnej a bezpečnej starobe

- matky s neželaným tehotenstvom a opustené matky s deťmi

Iba v Náruči záchrany tak všetky generácie získavajú jedinečnú šancu vzájomne sa emočne obohatiť a pomôcť si.


Ponúkame miesta v dvoch prevádzkach:

- Dúbravka, Bratislavský samosprávny kraj 

- Solčany, Nitriansky samosprávny kraj 

 

Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior je občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior,  ako registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja a Nitrianskeho samosprávneho kraja sme zaviazaní k neziskovosti, čo znamená, že všetky prostriedky získané od našich klientov sme povinní investovať do služieb pre nich. Svoju činnosť vykonávame v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

VŠETKY INFORMÁCIE O CENTRÁCH NÁRUČ Senior & Junior nájdete na novej webstránke

WWW.CSSNARUC.SK

 

 


Fotogaléria