Kmotričky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt KMOTRIČKY zmenil svoje logo a rozšíril sa okrem Kmotričiek - mentoriek aj na Kmotričky - darkyne, vytvorili sme samostatný web www.kmotricky.sk

Nech sa páči vstúpte:
 


 


 

Inovatívny projekt individuálneho dobrovoľníctva KMOTRIČKY má za cieľ vytvoriť trvalú oporu pre opustené mamičky s malými deťmi v krízovej situácii, ktoré pochádzajú z nefunkčných rodín, či detských domovov.

Individuálne dobrovoľníčky – kmotričky sa stanú dlhodobými priateľkami a mentorkami mladých žien bez rodinného zázemia a budú im radiť či už vo výchove detí, vedení domácnosti, pomáhať vo vytváraní si väzieb a svojho slušného miesta v spoločnosti, do ktorej ich budú nenápadne a prirodzene integrovať neinštitucionálnym spôsobom.

Dobrovoľníčky kmotričky budú mať v rámci projektu počas minimálne 8-mich mesiacov raz mesačne supervíziu za účasti psychologičky a neustále poradenstvo zo strany o. z. Šanca pre nechcených v osobe koordinátora a manažéra projektu. Ich úlohou je strážiť, aby bol projekt obojstranne efektívny a emočne vyvážený tak pre mamičky s deťmi ako aj dobrovoľníčky.

Tento nový spôsob občianskej svojpomoci a priateľského mentorstva sa dá zovšeobecniť a použiť vo všetkých krízových centrách, kde sú umiestnené opustené mladé mamičky s deťmi pôvodne bez rodinného zázemia. Spolu so vzdelávacími aktivitami to môže byť pre mamičku cesta, ktorá povedie navždy von z kolotoča krízových centier do aktívneho života.

Kmotričky podporili: