Môžem si adoptovať dieťatko, ktoré sa našlo v Hniezde záchrany?- Môžete, ak ste prví manželia v poradovníku v meste (v kraji ), kde sa dieťa v hniezde našlo. Deti z Hniezd záchrany sú anonymné a ako také sú okamžite právne voľné, takže hneď po ich zápise do matriky sociálnym kurátorom je dieťatko z hniezda ponúknuté prvým záujemcom v poradovníku na adopciu, ktorý eviduje príslušný sociálny odbor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v meste, kde sa dieťatko našlo. Ak sa nachádzate v takomto poradovníku a našlo sa dieťa v hniezde vo vašom meste, či okrese, kontaktujte príslušný odbor sociálnych vecí. Ak ste však v poradí, odbor Vás bude kontaktovať sám. Mimo poradia a mimo príslušnosť k miestu bydliska nie sú veľké šance na výnimku v procese adopcie. O adopciách detí z Hniezd záchrany v žiadnom prípade nerozhoduje ich zriaďovateľ a supervízor – teda ŠANCA o. z.. a nijako do tohto procesu ani nezasahujeme.