Môže sa matka vrátiť k dieťatku, ktoré dala do hniezda?- Matka dieťatka, ktoré odložila do Hniezda záchrany môže žiadať o navrátenie dieťaťa do obdobia kým nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu o adopcii. Neplatí už zaužívaná lehota 6 týždňov (tá platí iba pre návrat matky k dieťatku z utajeného pôrodu) nie z Hniezda záchrany! Po rozhodnutí súdu o adopcii dieťatka novým adoptívnym rodičom nemá už biologická matka šancu na návrat k dieťaťu z Hniezda záchrany. Zväčša sa však mamičky k deťom z hniezd vracajú na druhý, maximálne 4-tý deň po jeho odnesení do hniezda – teda v čase, keď adopčný proces ukončený ešte nebýva.