Čo mám robiť, ak sa nemôžem starať o dieťa staršie ako 6 týždňov?Sú tu iné možnosti riešenia problému: oficiálna adopcia so súhlasom matky a otca dieťaťa, odovzdanie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, či do profesionálnej rodiny. Vtedy Vám dieťatko právne zostáva, len je zabezpečená starostlivosť o neho kým si nevyriešite existenčný, či iný problém. V takomto prípade kontaktujte sociálny odbor Úradu práce a rodiny, najbližší k Vášmu bydlisku, poskytnú Vám všetky informácie.