Ako staré dieťatko môžem odložiť do Hniezda záchrany?- Beztrestne môžete do Hniezda záchrany odložiť jedine novorodenca, teda dieťa do 6 týždňov od pôrodu. Ak niekto odloží do hniezda dieťa viditeľne staršie, nevzťahuje sa ne neho zákonná klauzula o beztrestnosti a bude po ňom vyhlásené pátranie. Hniezda záchrany sú určené na záchranu života novorodencov zväčša z utajovaných tehotenstiev a pôrodov. Nie na riešenie zlej sociálnej situácie v dôsledku nedostatku financií na vyživovanie už staršieho dieťaťa.