Ak sa chcem k dieťatku, ktoré som dala do hniezda vrátiť, aký je postup?Kontaktujte v prvom rade nemocnicu, kde je hniezdo do ktorého ste dieťa odložili. Spojte sa so sociálnou sestrou, ktorá buď sama kontaktuje príslušný sociálny odbor Úradu práce, sociálnych vecí a a rodiny, alebo Vás tam pošle. Ak disponujete dôkazmi o tom, že ste matkou dieťaťa (pôrodný list, ak ste rodili v nemocnici napríklad...) predložte ich k žiadosti sudcovi. Ten môže, ale nemusí akceptovať listinné dôkazy a môže žiadať vykonanie genetického testu. Po jeho absolvovaní môže zvažovať aj iné hľadiská (psychické, mentálne, sociálne, finančné...) a sám rozhodne, či je biologická matka spôsobilá postarať sa o dieťa, ktorého sa pôvodne vzdala. Preto je dôležité naozaj zvážiť, či je nutné riešiť situáciu tak vážnym rozhodnutím – vzdaním sa vlastného dieťatka.