Ako zachrániť nechcené dieťa?- Ak tehotenstvo a teda aj pôrod tajíte, môžete využiť dve možnosti. Prvá možnosť je rodiť v nemocnici v tzv. režime utajeného pôrodu, v ktorejkoľvek nemocnici v SR, kde musíte personálu (hlavnej, alebo službukonajúcej sestre, prípadne lekárovi) oznámiť, že žiadate rodiť v utajenom režime. Krízovejšou možnosťou je rodenie mimo nemocnice (čo neodporúčame), ale ak sa tak už stalo, prosíme Vás, aby ste dieťatku dali šancu na život tým, že ho beztrestne odložíte do niektorého Hniezda záchrany v SR. Skontrolujte, či ste dieťatku zaviazali pupočnú šnúru! Mestá a miesta, kde sú Hniezda záchrany – kliknite sem. Ak potrebujete viac informácií, alebo súrnu asistenciu volajte: 0905 888 234, alebo e-mailujte na: hniezdozachrany@hniezdozachrany.sk

- Ak tehotenstvo a teda aj pôrod nemusíte tajiť, ale dieťatka sa mienite vzdať, môžete po normálnom pôrode poskytnúť dieťatko na adopciu, s čím musí ale súhlasiť aj otec dieťatka – ak je známy. O podrobnom postupe tohto spôsobu Vám viac povedia na ktoromkoľvek sociálnom odbore Vám najbližšieho Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.